header

 Domov

Udialo sa na našej škole

Naša škola

Rada školy

História

Čo sme dokázali

Fotogaléria

Linky

Školský klub detí

Špeciálny pedagóg

Kariérny poradca

Internetová žiacka knižka

Školská jedáleň

Jedálny lístok

Krúžková činnosť

Odborné učebne

Pohľad do tried 

Športové ihriská

Školská knižnica

Školský parlament

Matematické triedy

Hokejové triedy

Kamerový systém

Dokumenty školy

Kontakt

Informácie pre rodičov

Formuláre na stiahnutie

Objednávky, faktúry, zmluvy

Verejné obstarávania - Profil VO

Voľné pracovné miesta

M. R. Štefánik

Spolupráca

Ocenenia

Videotéka

Regionálna výchova


85. výročie

Na stiahnutie


Základná škola M.R.Štefánika, Lučenec
Základná škola M.R.Štefánika, Lučenec
Dajte vedieť aj o Vašej stránke 

Projekty©2014

Základná škola
Milana Rastislava Štefánika Lučenec
 
Webmaster:

Radomír Leicher  -rl-

Michal Mészároš  

Redakčný tím:

Mgr.Gabriela Aláčová

Mgr.Radana Tuhárska

Michaela Bozsóová

Aktualizácia:16.4.2014                                                                                                 Vitajte na stránke našej školy!


Mesto Lučenec
vyhlasuje
  v zmysle §  3 a §  4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §  5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie
na funkciu riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec

(plnoorganizovaná základná škola 1. 9.)
s predpokladaným nástupom od 1. júla 2014.

vyhlásenia na stiahnutie :

Základná škola M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec

Ostatné:

Centrum Voľného času, Ulica mieru 1702/39, Lučenec

Materská škola, Rúbanisko I 2870/16, Lučenec

Materská škola, Rúbanisko II 2872/39, Lučenec

Materská škola, Štvrť M.R.Štefánika 407/12, Lučenec

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Materská škola, Ulica partizánska 273/19, LučenecDôležitý oznam!

Vážení rodičia, priatelia školy – poskytovatelia 2% za rok 2013!

Rada radičov pri ZŠ M. R. Štefánika nám v týchto dňoch oznámila, že nemôžeme byť prijímateľom 2% vzhľadom na následky spojené s nesplnením podmienok, ktoré sa týkajú poberateľov 2% z roku 2009. Centrálny notársky úrad potrestal radu rodičov vyňatím z registra poberateľov 2% za rok 2013.

Týmto Vás, vážení poskytovatelia 2% pre rok 2013, prosíme, ak ste poukázali 2% pre našu školu na nižšie uvedeného poberateľa. Tlačivá sú k dispozícii na webovej stránke školy, na vedení školy a u triednych učiteľov.

Prosíme všetkých poskytovateľov 2% pre Rodičovské združenie, ktorí už podali daňové priznanie a uviedli v časti prijímateľa občianske združenie RZ a chcú poukázať tieto finančné prostriedky našej škole, aby vykonali dodatočné daňové priznanie a v časti prijímateľa uviedli Hokejový club.

 

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov: Hokejový club

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Lučenec, 984 01, Zimný štadión

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné údaje príjímateľa (IČO/SID):  00624934

Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy, mrzí nás táto situácia a ďakujeme za ochotu a pomoc pri vzniknutom probléme.

 


HC Lučenec - vyhlásenie


Memoriál M. R. Štefánika

6. 5. 2014


Oslavy Štefánika

Memoriál MRŠ - Turnaj v malom futbale - propozície

Memoriál MRŠ - Výtvarná súťaž

Memoriál MRŠ - Kvíz 1. sv. vojna a M.R.ŠtefánikDôležité termíny!

Triedne rodičovské združenie sa uskutoční  24.4.2014 (štvrtok) o 16.00 hod.

Veľkonočné prázdniny sú od 17. 4. do 22.4.2014. Vyučovanie začína 23. 4. 2014 (streda).
Zdokonaľovací plavecký výcvik žiakov 5. ročníka

1.turnus: V.M + časť žiakov V.A                31.3. - 4.4.2014  (5 dní)

2.turnus: V.Š + časť žiakov V.A                14.-16./24.-25.4.2014 (5 dní)

Miesto plaveckého výcviku: Plaváreň Aquaspool a.s. Lučenec http://www.spool.sk/plavaren-aquaspool

Denný počet výcvikových hodín: 4

Poplatky: 18,00 EUR (0,90 EUR/hodinová sadzba na žiaka)

Potrebná výbava: Plavky, šlapky (prezúvky), sprchový gél, župan (alebo 2 veľké osušky), plavecké okuliare (nemusia byť), fén, krém na tvár, hrebeň

Spôsob prepravy: Po rokovaní s dopravcom SAD a.s. pristupujeme k zmene formy dopravy do Plavárne Aquaspoola.s. Lučenec. Dopravu realizujeme prostredníctvom bežného linkového autobusu a žiaci si cestu hradia sami. Kedže žiadame o hromadnú zľavu od SAD, a.s. Lučenec, žiak bude platiť max. 0,50/jedna cesta, tj 1 EURO/deň. Tí žiaci, ktorí majú autobusové karty s nabitým kreditom,  môžu využiť túto možnosť cestovnej zľavy.

Žiaci, ktorých bydlisko je v obci Vidiná, smú prísť k plavárni sami – do 8.10 hod, kde si ich prevezme zodpovedný pedagóg. Ostatní žiaci prichádzajú na 7.40 hod na školský dvor, odkiaľ spoločne s vyučujúcimi – inštruktormi plávania odchádzajú na zastávku – LC Hviezda. Odchod autobusu je 8.03.Príchod do LC Hviezda je naplánovaný na 12.17 hod., žiaci odchádzajú s vyučujúcimi do školy na obed a následne domov. Ďakujeme za porozumenie!

Potrebné dokumenty: Vyhlásenie zákonného zástupcu a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka

Vedúca zdokonaľovacieho plaveckého výcviku: Mgr. Eva Šebianová

Je tu School Dance 2014!

Ak rád/rada tancuješ, zapoj sa do súťaže. Natoč video a nahraj ho na stránke www.schooldance.sk. Ako škola sme v tejto súťaži zaregistrovaní a príslušné kódy ti

poskytne pani vychovávateľka Michaela Bozsóová.
 

Výsledky prijímacieho konania do V. Š bežnej triedy 

so športovou prípravou pre školský rok 2014/2015 

po dvoch kolách (Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti, Testy špeciálnej pohybovej výkonnosti)

 

Záznamový protokol prijímacích testov do bežnej triedy so ŠPP V.Š


Zápis do 1. ročníka

Ďakujeme za prejavenú dôveru!


Facebook -

„Dobrý pomocník – zlý pán“

Facebook

Informačný leták-prevencia_pre mládež


Oznam !

 

Od 9.12.2013 môžete volať do školskej jedálne  

na tel. číslo: 0948 413 421.


Špeciálno – pedagogické vyšetrenia žiakov

Informácie pre rodičov - Špeciálno - pedagogické vyšetrenie žiakov


Pozrite si nový edukačný film


Nehraj net, Skús pet


S edukačným významom hier z pet fliaš od Uja Pampyho, Ing. Jána Ridega, úžasného priateľa našej školy, sa môžete zoznámiť aj prostredníctvom tohto skutočne poučného filmu! Ďakujeme, Ujo Pampy!


Nehraj NET - skus PET


Ujo PampyHľadáme nových hokejistov!
Školský klub detí


ŠKD Informácie k platbám 2013/14Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD je 10 EUR mesačne, pre dieťa pochádzajúce z rodiny v hmotnej núdzi 5 EUR mesačne. Poplatok za rannú družinu je 2 EUR mesačne.


Poplatky za ŠKD je možné uhrádzať:poštovou poukážkou - doklad o zaplatení je potrebné odovzdať príslušnej vychovávateľke ŠKD alebobankovým prevodom - pri platbách internetbankingom je dôležité uvádzať variabilný symbol.

 


Ponuka


ZŠ M.R.Štefánika ponúka širokej verejnosti služby rozvozu alebo prepravy motorovým vozidlom Fiat Ducato Combi (hlavne potravinárskeho charakteru). Záujemcovia sa môžu informovať na tel. čisle: 0474333648 alebo 0911650189.Stránkové dni:


Stránkové dni sú každú stredu od 9.00 do 14.00 hod.
Viac informácií na tel. čísle 047/4333648, príp. e-mail:
zsstefanikalc@gmail.com
   RAJO.sk    Pri problémoch s brejk kartami kontaktovat:
Lubomír Nárožný- obchodný zástupca
mobil: 0903 434 085
email: naroznyl@azet.skChcete si pozrieť krátke video o našej škole?

VIDEO - klik SEM