header

 Domov

Udialo sa na našej škole

Naša škola

Rada školy

História

Čo sme dokázali

Fotogaléria

Linky

Školský klub detí

Klub moderných učiteľov 

Klub vychovávateľov ŠKD

Špeciálny pedagóg

Kariérový poradca

Internetová žiacka knižka

Školská jedáleň

Jedálny lístok

Krúžková činnosť

Odborné učebne

Pohľad do tried 

Športové ihriská

Školská knižnica

Školský parlament

Matematické triedy

Hokejové triedy

Kamerový systém

Dokumenty školy

Kontakt

Informácie pre rodičov

Formuláre na stiahnutie

Objednávky, faktúry, zmluvy

Verejné obstarávania - Profil VO

Voľné pracovné miesta

M. R. Štefánik

Spolupráca

Ocenenia

Videotéka

Regionálna výchova


85. výročie

Na stiahnutie
©2015

Základná škola
Milana Rastislava Štefánika Lučenec
 
Webmaster:

Michal Mészároš  

Redakčný tím

Aktualizácia:26.1.2015                                                                                             Vitajte Na Stránke Našej Školy!
Na konci 1. polroka obdrží žiak výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za 1. Polrok

 

Informácie k výpisu slovného hodnotenia a klasifikácie za 1.polrok

Písomná žiadosť o vydanie vysvedčenia za I. polrok

Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania za I. polrok - vzorLyžiarsky výchovno – výcvikový kurz žiakov 7. ročníka

Lyžiarsky výchovno - výcvikový kurz - informácieDôležité termíny v januári 2015

Do 22.1.2015 

14.30 hod

Uzatvoriť hodnotenie a klasifikáciu žiakov

22.1.2015

15.30 – 17.30 hod

Informatívny deň

26.1.2015

14.00 hod.

Klasifikačná porada k 1. polroku 2014/15

27.1.2015

16.00 hod.

Triedne rodičovské združenie pre rodičov žiakov VIII.Š

30. 1. 2015

9.00 hod, telocvičňa ZŠ

Pasovanie prvákov

30. 1. 2015     

 

Odovzdávanie výpisov vysvedčení 

2.2.2015

 

Polročné prázdniny
Zápis do 1. ročníka - pozvánka

Zápis do 1. ročníka-Základné informácie ZŠ MRŠ LC

Zápis do 1. ročníka - všeobecné informácie

Čo sledujeme pri zápise dieťaťa do 1. ročníka

Súhlas s konaním zastupujúceho rodiča


pozvánka - pasovanie

Fotografovanie - pasovanie


Pozvánka na hokejPonuka


ZŠ M.R.Štefánika ponúka širokej verejnosti služby rozvozu alebo prepravy motorovým vozidlom Fiat Ducato Combi (hlavne potravinárskeho charakteru). Záujemcovia sa môžu informovať na tel. čisle: 0474333648 alebo 0911650189.Stránkové dni:


Stránkové dni sú každú stredu od 9.00 do 14.00 hod.
Viac informácií na tel. čísle 047/4333648, príp. e-mail:
zsstefanikalc@gmail.com
   RAJO.sk    Pri problémoch s brejk kartami kontaktovat:
Lubomír Nárožný- obchodný zástupca
mobil: 0903 434 085
email: naroznyl@azet.sk