header

 Domov

Udialo sa na našej škole

Personálne obsadenie

Naša škola

Rada školy

História

Čo sme dokázali

Fotogaléria

Linky

Školský klub detí

Klub moderných učiteľov 

Klub vychovávateľov ŠKD

Špeciálny pedagóg

Kariérový poradca

Internetová žiacka knižka

Školská jedáleň

Jedálny lístok

Krúžková činnosť

Odborné učebne

Pohľad do tried 

Športové ihriská

Školská knižnica

Školský parlament

Matematické triedy

Hokejové triedy

Kamerový systém

Dokumenty školy

Kontakt

Informácie pre rodičov

Formuláre na stiahnutie

Objednávky, faktúry, zmluvy

Verejné obstarávania - Profil VO

Voľné pracovné miesta

M. R. Štefánik

Spolupráca

Ocenenia

Videotéka

Regionálna výchova


85. výročie

Na stiahnutie
©2015

Základná škola
Milana Rastislava Štefánika Lučenec
 
Webmaster:

Michal Mészároš  

Aktualizácia:5.3.2015                                                                                             Vitajte Na Stránke Našej Školy!
PP plagát

pozvánka - mám rád svoje mesto


Školská výtvarná súťaž: o najkrajšiu knižnú ilustráciu

Školská výtvarná súťaž: O najkrajšiu knižnú ilustráciu


Hlasujme v súťaži Čitateľský oriešok!

http://www.raabe.sk/n/sutaz-citatelsky-oriesok-pozna-finalistovbr-vedia-skolaci-citat-s-porozumenim 

Hlasujme v súťaži Čitateľský oriešok!


Pozvánka na talentové skúšky do V.Š bežnej triedy so športovou prípravou – zameranie Ľadový hokej – pre školský rok 2015/2016


Pozvánka na talentové skúšky do V.Š - zameranie ľadový hokejPropozície výtvarnej súťaže Memoriálu Milana  Rastislava Štefánika 2015


Memoriál M.R.Štefánika 2015 - propozície výtvarnej súťaže


Vážení rodičia, priatelia školy!

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste našej škole prejavili pri zápise do 1. ročníka. Veľmi si to vážime a naďalej sa budeme snažiť skvalitňovať našu prácu a výchovno –vyučovacie podmienky pre maximálny

rozvoj Vašich detí, našich žiakov!


zápis 2015
 


Vážení rodičia, priatelia školy –         

                 poskytovatelia 2% za rok 2014!

Oslovujeme Vás s možnosťou poskytnúť našej škole 2% z Vašich daní!

Finančné prostriedky využijeme na skvalitňovanie a modernizáciu odborných učební a tried, doplňovanie kabinetných zbierok, úpravu areálu školy v okolí multifunkčného ihriska na hracie plochy, úpravu priestorov chodieb na oddychové zóny v rámci psychohygieny žiakov ako aj na premenu areálu elokovaného pracoviska na Ul. Dekréta Matejovie na remeselný dvor.

Za Vašu podporu ďakujeme!


Tlačivo vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%


hokej plagátPonuka


ZŠ M.R.Štefánika ponúka širokej verejnosti služby rozvozu alebo prepravy motorovým vozidlom Fiat Ducato Combi (hlavne potravinárskeho charakteru). Záujemcovia sa môžu informovať na tel. čisle: 0474333648 alebo 0911650189.Stránkové dni:


Stránkové dni sú každú stredu od 9.00 do 14.00 hod.
Viac informácií na tel. čísle 047/4333648, príp. e-mail:
zsstefanikalc@gmail.com
   RAJO.sk    Pri problémoch s brejk kartami kontaktovat:
Lubomír Nárožný- obchodný zástupca
mobil: 0903 434 085
email: naroznyl@azet.sk