header

 Domov

Udialo sa na našej škole

Personálne obsadenie

Naša škola

Rada školy

História

Čo sme dokázali

Fotogaléria

Linky

Školský klub detí

Klub moderných učiteľov 

Klub vychovávateľov ŠKD

Špeciálny pedagóg

Kariérový poradca

Internetová žiacka knižka

Školská jedáleň

Jedálny lístok

Krúžková činnosť

Odborné učebne

Pohľad do tried 

Športové ihriská

Školská knižnica

Školský parlament

Matematické triedy

Hokejové triedy

Kamerový systém

Dokumenty školy

Kontakt

Informácie pre rodičov

Formuláre na stiahnutie

Objednávky, faktúry, zmluvy

Verejné obstarávania - Profil VO

Voľné pracovné miesta

M. R. Štefánik

Spolupráca

Ocenenia

Videotéka

Regionálna výchova


85. výročie

Na stiahnutie
©2015

Základná škola
Milana Rastislava Štefánika Lučenec
 
Webmaster:

Michal Mészároš  

Aktualizácia:29.6.2015                                                                                             Vitajte Na Stránke Našej Školy!


Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci vyjadruje vďaku za úspešný školský rok 2014/2015.

Pedagógom školy ďakujeme za kvalitne odvedený výchovno – vyučovací proces, dosiahnuté výsledky a pracovné nasadenie počas celého školského roka. THP zamestnancom ďakujeme za každodennú starostlivosť o chod školy.

Vážení rodičia, priatelia školy!

Ďakujeme za spoluprácu a pomoc pri skvalitňovaní činnosti našej školy, v pomoci triednym učiteľom, škole a za prejavenú dôveru!

Milí žiaci!

Tešíme sa z Vášho osobného rastu a z  dosiahnutých výsledkov! Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy, mesta, regiónu i kraja na mnohých súťažiach a olympiádach.

Želáme Vám príjemne strávené letné prázdniny, veľa oddychu a zážitkov!

Stretneme sa opäť po prázdninách 2. septembra 2015!

Krásne leto!

 


Návrh na ocenenie žiakov 

pri príležitosti Dní 

mesta Lučenec 

2015

Aj v tomto školskom roku sme zaslali návrh na ocenenia žiakov, ktorí našu školu a mesto Lučenec reprezentovali v celoslovenských a medzinárodných kolách vedomostných, umeleckých a športových súťaží  a olympiád. Sú to nasledovní žiaci:

Lucia Kresanová

Alexandra Bobáľová

Nikolaj Matisko

Filip Rusnák

Dávid Popovič

Žaneta Pitňová

Sára Bolcsóová

Natália Javorková

Valentína Golianová

Alexandra Halajová

Michal Varšo

Simon Matúška

Adam Šlajferčík

Marek Nagy

Oliver Guraj

Adrian Rendek

Družstvo žiakov, ktorí nás reprezentovali na celoslovenskom kole v hádzanej

 

Držíme palce!


Súťaž pre teba počas letných prázdnin

Navrhni maskota

OZ Preventista vyhlasuje letnú výtvarnú súťaž „Navrhni Maskota“ - postavičku, ktorá bude v nasledujúcich rokoch pomáhať šíriť myšlienky bezpečnosti na internete a prevencie kriminality.

Svoje návrhy odovzdaj po prázdninách pani učiteľke Mgr. D. Trnkovej, ktorá spolu s členmi školského parlamentu na našej škole súťaž zastrešuje a práce spoločne odošle.

Tvoj nápad môže pomôcť - maskot


leto v ŠKD


Hlasujte a podporte náš nápad!

Naša škola využila možnosť Raiffeisen banky a požiadala v rámci programu Podpora vzdelávania možnosť žiadať finančný príspevok vo výške 1000 € pre našu školu.

Naším cieľom je na Elokovanom pracovisku na Ul. Dekréta Matejovie vybudovať Remeselný dvor a v rámci neho hrnčiarsku dielňu. Tak sa volá aj oblasť podpory, o ktorú sme požiadali – Hrnčiarska dielňa na remeselnom dvore pod starým orechom.

Financie by sme využili na zakúpenie hrnčiarskeho kruhu a dofinancovanie účasti pedagógov na hrnčiarskom kurze.

Dôležitou podmienkou pre získanie finančnej podpory je hlasovanie. Náš projekt bol vybraný správnou radou banky a chceli by sme všetkých priateľov našej školy  starších ako 18 rokov poprosiť o hlasovanie priamo v Raiffeisen banke v Lučenci (OD Prior) v termíne od 15. – 30. 6. 2015.

Za každý hlas ďakujeme!


Oznam pre rodičov žiakov

v hmotnej núdzi

Žiadame rodičov žiakov posudzovaných na účely hmotnej núdze podľa rozhodnutia ÚPSVaR, aby sa dostavili do kancelárie vedúcej ŠJ a vyplnili tlačivo VYHLÁSENIE. Toto vyhlásenie je potrebné vyplniť vždy mesiac skôr do 10.teho v kalendárnom mesiaci, aby bolo dieťa zaradené do zoznamov nasledujúci mesiac. Neskorým vyplnením a odovzdaním Vyhlásenia, bude dieťa zaradené do zoznamov HN až o mesiac neskôr.

Nakoľko budú letné prázdniny, je potrebné vyplniť a odovzdať tlačivo Vyhlásenia najneskôr do 10.8.2015.

Tlačivom rodičia vyhlasujú, že súhlasia so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.  


UPOZORNENIE

Riaditeľstvo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci upozorňuje všetkých parkujúcich pri škole na Ulici Szabóa, aby si vo svojich vozidlách nenechávali osobné veci, ktoré by mohli byť predmetom odcudzenia. Zaznamenali sme vykrádanie parkujúcich osobných áut na tejto ulici.


Čo zbierame?

Zbierame vrchnáčiky z pet fliaš pre Sabínku Fajnorovú, 14 mesačné dievčatko, ktoré je hypotonické a touto zbierkou jej pomôžeme získavať peniažky na nákladné rehabilitácie. Vrchnáčiky (z minerálok, aviváže, káv...) môžete na 1. stupni vhadzovať do krabice pri zborovni 1. stupňa a žiaci 2. stupňa zase pri zborovni 2. stupňa. Zaslali sme už 3 vrecia vrchnáčikov a rodičia malej Sabínky nám veľmi pekne ďakujú. (http://pomozte-sabinke.weebly.com/)

Zbierame aj baterky, ktoré môžete vhodiť do nádoby v pavilóne A.

 

čo zbierame 


hokej plagátPonuka


ZŠ M.R.Štefánika ponúka širokej verejnosti služby rozvozu alebo prepravy motorovým vozidlom Fiat Ducato Combi (hlavne potravinárskeho charakteru). Záujemcovia sa môžu informovať na tel. čisle: 0474333648 alebo 0911650189.Stránkové dni:


Stránkové dni sú každú stredu od 9.00 do 14.00 hod.
Viac informácií na tel. čísle 047/4333648, príp. e-mail:
zsstefanikalc@gmail.com
   RAJO.sk    Pri problémoch s brejk kartami kontaktovat:
Lubomír Nárožný- obchodný zástupca
mobil: 0903 434 085
email: naroznyl@azet.sk