header

 Domov

Udialo sa na našej škole

Naša škola

Rada školy

História

Čo sme dokázali

Fotogaléria

Linky

Školský klub detí

Špeciálny pedagóg

Kariérny poradca

Internetová žiacka knižka

Školská jedáleň

Jedálny lístok

Krúžková činnosť

Odborné učebne

Pohľad do tried 

Športové ihriská

Školská knižnica

Školský parlament

Matematické triedy

Hokejové triedy

Kamerový systém

Dokumenty školy

Kontakt

Informácie pre rodičov

Formuláre na stiahnutie

Objednávky, faktúry, zmluvy

Verejné obstarávania - Profil VO

Voľné pracovné miesta

M. R. Štefánik

Spolupráca

Ocenenia

Videotéka

Regionálna výchova


85. výročie

Na stiahnutie


Základná škola M.R.Štefánika, Lučenec
Základná škola M.R.Štefánika, Lučenec
Dajte vedieť aj o Vašej stránke 

Projekty©2014

Základná škola
Milana Rastislava Štefánika Lučenec
 
Webmaster:

Radomír Leicher  -rl-

Michal Mészároš  

Redakčný tím:

Mgr.Gabriela Aláčová

Mgr.Radana Tuhárska

Michaela Bozsóová

Aktualizácia:18.8.2014                                                                                             Vitajte na stránke našej školy!
Srdečne Vás pozývame na Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015, ktoré sa uskutoční 2. 9. 2014 o 8.15 hod. na školskom dvore.

Zoznamy novoprijatých žiakov a ich zaradenie do tried nájdete v pavilóne a na dverách hlavnej budovy.

Triedni učitelia novoprijatých žiakov a žiakov I. ročníka budú mať na sebe označenie triedy, do ktorej novoprijatí žiaci patria.

2.9.2014 slávnostne otvárame prístavbu výdajnej školskej jedálne. Prosíme rodičov, aby prichádzali za vedúcou výdajnej ŠJ až po 10.15 hod. Ďakujeme!

Tešíme sa na Vás!


OZNAM

Vážení rodičia žiakov II. B triedy v školskom roku 2014/15!

Pozývame Vás na mimoriadne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 25. 8. 2014 o 15.30 hod. v II. B triede.

Vážení rodičia žiakov I. C triedy v školskom roku 2014/15!

Pozývame Vás na mimoriadne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 26. 8. 2014 o 15.30 hod. v I. C triede.


Dni mesta Lučenec 2014

Pozývame Vás na Námestie republiky v Lučenci dňa  22. augusta 2014 o 16.00 hod. na slávnostné odovzdanie ocenení žiakom a študentom za úspešné reprezentovanie mesta v súťažiach a olympiádach v celoslovenských a medzinárodných kolách.

Ocenení budú aj žiaci našej školy:

Alexandra Danková

Zlaté pásmo celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2014

Lucia Drugdová

Reprezentácia školy na celoslovenskom kole 60. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Marek Nagy

– Majster Slovenska v cyklotriali

Sú to žiaci, ktorí majú za sebou úspešný školský rok. Sú reprezentantmi školy v mnohých súťažiach, úspešne reprezentovali školu a mesto v obvodných, regionálnych, krajských a celoslovenských kolách. Sú vzormi pre svojich spolužiakov v správaní, rozvoji svojich záujmov, v zodpovednom prístupe k plneniu si školských i mimoškolských povinností.

Našim oceneným žiakom srdečne gratulujeme! Zároveň vyjadrujeme uznanie tým, ktorí ich vedú a podporujú v ich osobnom raste a rozvoji, pedagógom školy, trénerom, rodičom. Ďakujeme!

 Pozvánka na hokejový kemp 

Oznam

Riaditeľstvo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci oznamuje, že športoviská školy (multifunkčné ihrisko) sú pre verejnosť otvorené v čase letných prázdnin od 8.00 hod. – 16.00 hod. z dôvodu stavebných prác v areáli školy.

Žiadame verejnosť o rešpektovanie tohto oznamu. Za pochopenie ďakujeme!

 

V Lučenci, 16.7.2014                                                            Mgr. Gabriela Aláčová

                                                                                                  riaditeľka školy
Novohradské múzeum a galéria

v Lučenci pozýva na výstavu „Poskladajme si sen"

V tvorivých dielňach si každý môže poskladať svoj vlastný model z lega. Otváracie hodiny: utorok, streda, piatok - od 9.00 do 17.00 hod., štvrtok - od 9.00 do 18.00 hod. a v nedeľu od 14.00 do 17.00 hod.

poskladajme siStránkové dni počas letných prázdnin

Pondelok – piatok od 8.00 hod. – 13.00 hod.

 

Špeciálno – pedagogické vyšetrenia žiakov

Informácie pre rodičov - Špeciálno - pedagogické vyšetrenie žiakov


Pozrite si nový edukačný film


Nehraj net, Skús pet


S edukačným významom hier z pet fliaš od Uja Pampyho, Ing. Jána Ridega, úžasného priateľa našej školy, sa môžete zoznámiť aj prostredníctvom tohto skutočne poučného filmu! Ďakujeme, Ujo Pampy!


Nehraj NET - skus PET


Ujo PampyHľadáme nových hokejistov!
Školský klub detí


ŠKD Informácie k platbám 2013/14Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD je 10 EUR mesačne, pre dieťa pochádzajúce z rodiny v hmotnej núdzi 5 EUR mesačne. Poplatok za rannú družinu je 2 EUR mesačne.


Poplatky za ŠKD je možné uhrádzať:poštovou poukážkou - doklad o zaplatení je potrebné odovzdať príslušnej vychovávateľke ŠKD alebobankovým prevodom - pri platbách internetbankingom je dôležité uvádzať variabilný symbol.

 


Ponuka


ZŠ M.R.Štefánika ponúka širokej verejnosti služby rozvozu alebo prepravy motorovým vozidlom Fiat Ducato Combi (hlavne potravinárskeho charakteru). Záujemcovia sa môžu informovať na tel. čisle: 0474333648 alebo 0911650189.Stránkové dni:


Stránkové dni sú každú stredu od 9.00 do 14.00 hod.
Viac informácií na tel. čísle 047/4333648, príp. e-mail:
zsstefanikalc@gmail.com
   RAJO.sk    Pri problémoch s brejk kartami kontaktovat:
Lubomír Nárožný- obchodný zástupca
mobil: 0903 434 085
email: naroznyl@azet.skChcete si pozrieť krátke video o našej škole?

VIDEO - klik SEM